คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข่าวมหาวิทยาลัย

หน้าแรก

  • รับแต่งหน้าทำผม งานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร โดยทีงาน Professional Make Up P-Golf โดยได้รับพี่จารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 สนใจติดต่อที่เบอร์ โทร.081-1489816 หรือ 083-0475527 ติดต่อคุณกอร์ฟ หรือติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/makeup.golf?fref=ts

  • ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศ ใบรับสมัครเลือกตั้งใบคำร้องขอเพิ่มถอนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง  

  • มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศผลการแข่งขันออกแบบโลโก้ 10 ปี ราชมงคลกรุงเทพ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายจักรพงษ์ จำนิล นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้าเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณไปครอง

Copyright © 2013 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.


RMUTK | e-Mail