คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข่าวมหาวิทยาลัย

หน้าแรก

  • มทร.กรุงเทพเดินหน้าสอนคิดสร้างสรรค์ รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557

  • คอลัมน์: ฟ้ากว้าง: มาตรฐานของช่างภาพ รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27กรกฎาคม 2557

  • นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับทุน "JENESYS 2.0 Social Community" ซึ่งจัดโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในหัวข้อ "Tourism Strategy Researches on Japan for Thailand"  ณ กรุงโตเกียวและจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

Copyright © 2013 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.


RMUTK | e-Mail